Hvordan samle Sørlandet?

Fredag 23.01 publiserte Næringsforeningen Kristiansandsregionen en artikkel om vår kollega Kristin Berthelsen i forbindelse med at hun skal holde foredrag  30. januar. Les hele artikkelen her:

Hvordan samle Sørlandet?
Av May Baagøe Broughton

Det spørsmålet blir stilt når Kristin Berthelsen skal holde foredrag i Generalboligen 30.januar på vår tradisjonelle fredagslunsj.

- Sørlandet har en unik mulighet til å ta en forsterket posisjon som en attraktiv landsdel for næringsutvikling, og som sted å jobbe til tross for at vi i Agder kommer dårlig ut på NHO sin siste måling om vekst, nyskaping, lønnsomhet og bedrifters størrelse, sier Kristin Berthelsen, leder av området utvikling og rekruttering i Activepeople.
For at vi skal klare å ta den posisjonen mener Berthelsen at vi må få ned antallet «småkonger», som tar godt vare på sitt, men som ikke er villige til å jobbe mer for at landsdelen samlet skal nå gode resultater.
- Vi har gjennom historien vist at når vi evner å samarbeide og å tenke stort på tvers av sektorer klarer vi å skape gode resultater. Landsdelen trenger ledere både i privat og offentlig sektor som tilrettelegger for innovasjon, sier Berthelsen.
Kristin Berthelsen vil i foredraget sitt komme inn på hvilke trender som vil påvirke næringslivet i fremtiden og komme med konkrete tips til hvordan denne kunnskapen kan brukes i virksomheter, kommuner og organisasjoner på Agder.
- For å lykkes med å samle Sørlandet er den første forutsetningen å få leder til å forstå viktigheten av å være «aligned and adaptable to the changing circumstances», avslutter Berthelsen.
- Kristin er en glitrende foredragsholder. Hun er inspirerende og morsom, uformell og med mange gode poeng. Gled deg til hun kommer til Næringsforeningen, sier Anita S Dietrichson fra NiKR .

Kilde: http://www.kristiansand-chamber.no/2015/1/23/hvordan-samle-sorlandet

Interessert i å jobbe med bemanning hos oss i Activepeople?

Vi i Activepeople er på jakt etter dyktige personer som kan tilføre oss noe ekstra. Vi er en attraktiv arbeidsplass som jobber tett med mange spennende bedrifter og organisasjoner. På bemanning har vi bygget opp en sterk merkevare gjennom å fokusere på å hele tiden finne den beste løsningen for våre kunder.

Vi ser etter den rette kandidaten til rådgiver på bemanning i Aust Agder.

Som rådgiver på bemanning vil du selv være ansvarlig for både å finne nye oppdrag, rekruttere rett kandidat og å følge opp både kunde og kandidat. Du må være god på salg, evne å jobbe hardt og målrettet og like å jobbe med folk.

Du vil møte dyktige kolleger i et godt og stimulerende arbeidsmiljø. For rett kandidat kan vi tilby god lønn, mulighet til utvikling og et miljø preget av vilje til å vinne.

Dersom du er intressert kan du kontakte daglig leder, Lars Inge Holte, på 918 94 306 eller lih@activepeople.no


Activepeople vokser innen organisasjons- og lederutvikling

Activepeople er et anerkjent rådgivningsselskap med forretningsområdene organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og personalutleie. Året 2014 har vært et spennende år med mye vekst. Bli kjent med våre nye ressurspersoner innen organisasjons- og lederutvikling.

Vi ønsker å bidra til utvikling

– Kristin Berthelsen, leder på utvikling

2014 har vært et av våre mest spennende år til nå, sier daglig leder Lars Inge Holte - Som et resultat av fornøyde kunder og økende ordreinngang opprettet vi i vår kontor i Kristiansand som først og fremst arbeider med bemanning og rekruttering. I høst har vi ansatt to bedriftsrådgivere innen organisasjons- og lederutvikling og forretningsutvikling: Svein Kloster (fra 01.10.14) og Trond Are Gjone (fra 01.01.15). Begge med solid utviklings- og ledererfaring. Siden starten i 2001 har vi levert konsulentbistand innen rekruttering og organisasjonsutvikling til hjørnesteinsbedrifter på Sørlandet. Med Svein og Trond Are på laget mener vi å stå rustet til å yte om mulig enda tjenester for etablerte, og nye, kunder på Sørlandet. Kristin Berthelsen, leder av utvikling og rekruttering, har en klar målsetning med de to nyansettelsene: - Vi ønsker å bidra til utvikling. Med Svein og Trond Are på laget gjør vi strategiske grep som gir oss spennende og bredere kompetanse og erfaring. - Uansett om vi bistår med organisasjonsutvikling, effektiviseringsprosesser, jakten på den beste økonomidirektøren eller innleie av en dyktig medarbeider tar vi mål av oss å sette selskapet vi hjelper i bedre stand til å levere.


Trond Are Gjone Strategisk Rådgiver

Trond Are Gjone har hovedfag/master og lektorgrad fra Norges Idrettshøgskole. Han har bred erfaring som leder av kunnskaps- og kompetansebedrifter, i idealistiske- og kommersielle organisasjoner. Organisasjonsutvikling og endringsledelse har vært fellesnevnere de siste 10 år. Trond Are har innehatt lederverv, både som tillitsvalgt og ansatt i flere organisasjoner og har lang erfaring i tilrettelegging for prestasjoner innen toppidrett og næringsliv. Han vil kunne bidra til beste for ledere og bedrifter på flere områder, som strategiarbeid, omstrukturering, opp- og nedbemanning og ledelsesutvikling.

Svein Kloster Strategisk Rådgiver

Svein Kloster er siviløkonom, og har over 25 år med praktisk ledererfaring fra velrenommerte norske og internasjonale selskaper. Han har sterk sektorkompetanse innen bank/finans og beslektede næringer. Svein har erfaring fra både fusjoner, oppkjøp, utvikling av strategigrunnlag og gjennomføring av både ned- og oppbemanningsprosesser, samt utvikling av kundeorienterte organisasjoner. Han har god forretningsmessig forståelse og vil kunne være en verdifull bidragsyter i videreutvikling av organisasjoner.


VI SKAPER ENERGI