Tilgang på rett kompetanse er en utfordring. Activepeople kan bistå deg og din virksomhet.

Tilgang på rett kompetanse er en utfordring. Activepeople kan bistå deg og din virksomhet.

En undersøkelse KPMG har gjort blant små og mellomstore virksomheter i Norge, viser at den fremste utfordringen ledere for tiden opplever, er å få fatt i tilstrekkelig mange dyktige medarbeidere med riktig kompetanse. Samlet sett svarer 44% av de spurte at dette er deres største utfordring, og i større foretak – hvor omsetningen er over en halv milliard kroner – oppgir hele 59% dette som en utfordring.

I Activepeople finner vi de kandidater som kan gjøre jobben og utgjøre en positiv forskjell hos vår oppdragsgiver.

Som kunde skal du oppleve at Activepeople er tett på; raske til å identifisere kandidater, gir gode råd om valg av kandidater og følger opp medarbeider og kunde tett.

Vi leverer blant annet kandidater innen:

·      Teknisk personell (sivilingeniører og ingeniører multidisiplin)

·      IT (Utviklere, Frontend, Backend, Fullstack)

·      Produksjon

·      Salg- og marked

·      Merkantile stillinger

·      Bank og finans

·      Kundeservice

·      Lager

Vi hjelper deg med både midlertidige stillinger og fast rekruttering. 

Etter mer enn 20 år i bransjen har vi i Activepeople etablert et stort nettverk som gjør at vi lykkes med å finne kandidater andre ikke finner. 

23 % av virksomhetene oppgir at utfordringen med å rekruttere rett personell volder dem hodebry i hverdagen. Vi i Activepeople hjelper deg gjerne med din utfordring med å finne rett kompetanse. Ta gjerne kontakt med oss på aa@activepeople.no  så kan vi fortelle deg hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet.