Kan du bidra til å drive og utvikle et unikt rederi?

DESS Aquaculture Shipping er et rederi i Solstadgruppen som eier og opererer moderne skip som benyttes i
oppdrettsnæringen i Norge, Skottland, Australia og Canada. Selskapet ble etablert i 2016 med hovedkontor i Grimstad,
hvor man har bygget opp en unik kompetanse innen segmentene brønnbåt, prosessbåt og større servicebåter. Selskapet
har i dag syv skip i operasjon og ytterligere fem skip under bygging. DESS Aquaculture Shipping er et innovativt rederi med moderne skip som skal levere tjenester til oppdrettsnæringen globalt.

På Sørlandet kjenner vi selskapet som et ekspansivt offshorerederi som opererte PSV og AHTS fartøyer world wide. Gjennom innovasjons- og handlekraft har man etablert et rederi med spesialtilpassede fartøyer til oppdrettsnæringen i hele verden. Suksessen skapes av medarbeiderne i selskapet gjennom fokus på kostnadseffektivitet, bærekraft, kvalitet og handlekraft.

Som medarbeider i Dess Aqua spiller du en viktig rolle i selskapet. Utvikle beste praksis for drift av moderne fartøyer, tilpasse fartøyer til markedets behov og sikre konkurransekraft og trygg drift er noen av områdene alle medarbeidere bidrar på.

Vi trenger nå flere dyktige medarbeidere ombord til sentrale posisjoner

HSEQ Manager 

Crew Manager

Commercial Director

Vi kan tilby en arbeidsplass hvor du får mange utfordringer og mulighet til å være en viktig brikke

i utviklingen av selskapet.

Mer informasjon om selskapet se https://www.dessaqua.com/. For ytterlige informasjon om stillingene kan du kontakte
lih@activepeople.no  eller på mobil 918 94 306. Vennligst søk stillingene innen 3.november 2019.